Archiwum z miesiąca: Lipiec 2014

konkurs tematyczny:
„Budowa lub wyposażenie obiektów na obszarze LSR służących działalności związanej z poprawą zdrowia”

konkurs ogólny:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Kategoria: LEADER 2007-2013

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” planuje nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Planowany termin naboru: 13 sierpnia 2014r. – 27 sierpnia 2014r.

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Trzy Krajobrazy” lub telefonicznie: 666 350 070, (58) 306 33 55

Kategoria: LEADER 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru