Archiwum z miesiąca: Sierpień 2014

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” zawiadamia, że w dniu: 03.09.2014 roku godz. 9.00

w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” w Lędowie, przy ul. Szkolnej 5, 83 – 021 Wiślina odbędzie się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia i oceny wniosków złożonych na konkurs:

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” DODATKOWE ŚRODKI
(konkurs tematyczny) temat konkursu: „Budowa lub wyposażenie obiektów na obszarze LSR służących działalności związanej z poprawą zdrowia” Mi2TD

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Mi2

Kategoria: LEADER 2007-2013
Kategoria: Ogłoszenia partnerów, Szkolenia 2007-2013

„BUDOWA INNOWACYJNEJ MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ” ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH Załączniki SZCZEGÓŁY KONKURSU OFERTOWEGO 122 KB Załączniki nr 3 (Projekty wykonawcze) [Wszystkie, archiwum RAR] 2 MB Załączniki nr 4 (Plany zagospodarowania) [Wszystkie, archiwum RAR] 6 MB … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru