Archiwum z miesiąca: Wrzesień 2014

Listy operacji wybranych do finansowania (ostatni konkurs)

Kategoria: LEADER 2007-2013
Kategoria: Ogłoszenia partnerów
3 września 2014

Listy ocenionych operacji

Rada LGD, w dniu 03-09-2014 dokonała oceny wniosków, które wpłynęły w ramach naboru „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” DODATKOWE ŚRODKI (konkurs tematyczny) temat konkursu: „Budowa lub wyposażenie obiektów na obszarze LSR służących działalności związanej z poprawą zdrowia” Mi2TD oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Mi2.

Kategoria: LEADER 2007-2013

Posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach naboru „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” DODATKOWE ŚRODKI (konkurs tematyczny) temat konkursu: „Budowa lub wyposażenie obiektów na obszarze LSR służących działalności związanej z poprawą zdrowia” Mi2TD oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Mi2 odbędzie się dnia 16-09-2014 o godz. 9.00 w Biurze LGD, przy ul. Szkolnej 5 w Lędowie.

Kategoria: LEADER 2007-2013
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru