Archiwum z roku: 2015

21 grudnia 2015

Życzenia Świąteczne

  Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia życzy Prezes LGD “Trzy Krajobrazy” Emilia Grzyb, Zarząd oraz Biuro  

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy Członków LGD „Trzy Krajobrazy” na Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy” w dniu 11-12-2015 o godz. 17.00 w Hotelu Chopin, ul. Chopina 28, 83-000 Pruszcz Gdański. Celem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest m.in. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, procedur związanych z realizacją … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

27 listopada na seminarium zorganizowanym przez LGD “Trzy Krajobrazy” został przedstawiony projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Seminarium było kolejnym wydarzeniem, związanym z procesem konsultacji społecznych. LSR zaopiniowany został przez eksperta zewnętrznego, Pana dr L. Leśniaka, który na bieżąco konsultował tak przedstawiony dokument jak i pozostałe załączniki do wniosku o wybór … Czytaj dalej

Kategoria: Wsparcie przygotowawcze

17 listopada w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyło się spotkanie z aktywnymi mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminę Cedry Wielkie przy współpracy z ŻOKiS, KGW Cedry Wielkie, KGW Leszkowy oraz KGW Kiezmark. Głównym tematem spotkania było tworzenie sformalizowanych grup oraz pozyskiwanie środków na rzecz społeczności … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

27 listopada na seminarium zorganizowanym przez LGD „Trzy Krajobrazy” został przedstawiony projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Seminarium było kolejnym wydarzeniem, związanym z procesem konsultacji społecznych. LSR zaopiniowany został przez eksperta zewnętrznego, Pana dr L. Leśniaka, który na bieżąco konsultował tak przedstawiony dokument jak i pozostałe załączniki do wniosku … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, Wsparcie przygotowawcze

LGD Trzy Krajobrazy kontynuuje prace nad Lokalną Strategią Rozwoju. Prezentujemy poniżej do pobrania opracowany przez nas Plan komunikacji oraz Kryteria wyboru operacji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi wszystkich, który zechcą się ubiegać o dofinansowanie w nadchodzącym okresie programowym LEADER. Plan komunikacji to sposób, w jaki chcemy informować o naszych działaniach i konkursach. Określa … Czytaj dalej

Kategoria: Wsparcie przygotowawcze

Poniżej dostępne są do pobrania dokumenty opracowane przez LGD, świadczące o postępie w pracy nad Lokalną Strategią Rozwoju na nowy okres programowy LEADER 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami. Załączniki Plan komunikacji 09.11.2015 571 KB Kryteria wyboru operacji 09.11.2015 433 KB Diagnoza i opis obszaru 27.10.2015 1 … Czytaj dalej

Kategoria: Wsparcie przygotowawcze

12 października 2015 na prośbę Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wocławach Iwony Karlinski, LGD miała przyjemność gościć grupę uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły na Węgrzech. W Lędowie, gdzie znajduje się Przystanek Lędowo – Izba Pamięci, Pan Roman Grzyb – Dyrektor Biura LGD – opowiedział o historii XVII-wiecznych … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, Kultura i sztuka
5 października 2015

Spotkanie konsultacyjne dla KGW

Serdecznie zapraszamy przedstawicielki KGW na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 21 października o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Rokitnicy. Chcemy dowiedzieć się na jakie cele przeznaczycie środki z Unii Europejskiej z programu LEADER 2014-2020 i w realizacji jakich projektów możemy Wam pomóc.  W opracowywanej przez nas Lokalnej Strategii Rozwoju, pragniemy uwzględnić wszystkie … Czytaj dalej

Kategoria: Wsparcie przygotowawcze

Planujemy spotkanie ze wszystkimi Kołami Gospodyń Wiejskich z naszego obszaru działania. Chcemy dowiedzieć się na jakie cele przeznaczycie środki z Unii z programu LEADER, w realizacji jakich projektów możemy Wam pomóc. Informacja o terminie spotkania pojawi się wkrótce. W planie mamy również spotkania z księżmi, organizacjami pozarządowymi – zapraszamy … Czytaj dalej

Kategoria: Wsparcie przygotowawcze
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru