Archiwum z miesiąca: Styczeń 2015

Zapraszamy do Biblioteki Manhattan w Gdańsku-Wrzeszczu na naszą wystawę fotograficzną: Żuławy Gdańskie – tak daleko tak blisko. 2-27 luty

Kategoria: Kultura i sztuka

Na podstawie § 14 Statutu Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” na dzień 20 styczeń 2015 r., godz. 16.30 w świetlicy wiejskiej w Lędowie przy ul. Szkolnej 5, 83-021 Wiślina (II termin Zebrania ustala się … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Trzecia edycja konkursu Marki Lokalnej. Zgłoś kandydatów ze swojej miejscowości do konkursu!

Kategoria: Marka Lokalna
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru