Archiwum z miesiąca: Marzec 2015

Znamy już Laureatów III Edycji Konkursu o Certyfikat Marki Lokalnej „Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej”!

Kategoria: Marka Lokalna

Wyjazd studyjny – weekend na Kaszubach
Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” organizuje wyjazd studyjny od 10 kwietnia do 12 kwietnia 2015, dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.
UWAGA: Lista uczestników zamknięta.

Kategoria: LEADER 2007-2013

Nominacje III Edycji Konkursu Marki Lokalnej przyznane!

Kategoria: Marka Lokalna
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru