Archiwum z miesiąca: Lipiec 2015

29 lipca 2015

Razem budujemy LSR

Zaproponuj zmiany w swoim miejscu zamieszkania, pomóż nam uczynić ten region lepszym miejscem!

Kategoria: Wsparcie przygotowawcze

Relacja z drugiego rajdu rowerowego z Bielkówka. Przeczytaj i zobacz zdjęcia.

Kategoria: Turystyka i rekreacja
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru