Archiwum z miesiąca: Wrzesień 2015

Planujemy spotkanie ze wszystkimi Kołami Gospodyń Wiejskich z naszego obszaru działania. Chcemy dowiedzieć się na jakie cele przeznaczycie środki z Unii z programu LEADER, w realizacji jakich projektów możemy Wam pomóc. Informacja o terminie spotkania pojawi się wkrótce. W planie mamy również spotkania z księżmi, organizacjami pozarządowymi – zapraszamy … Czytaj dalej

Kategoria: Wsparcie przygotowawcze

W dniu 27-08-2015 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolbudach odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”, która wyznaczy nowe cele i przedsięwzięcia realizowane w najbliższych latach w naszym regionie. Podczas spotkania przedstawiciele lokalnych grup społecznych, takich jak organizacje pozarządowe, samorząd … Czytaj dalej

Kategoria: Wsparcie przygotowawcze
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru