Archiwum z miesiąca: Listopad 2015

17 listopada w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyło się spotkanie z aktywnymi mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminę Cedry Wielkie przy współpracy z ŻOKiS, KGW Cedry Wielkie, KGW Leszkowy oraz KGW Kiezmark. Głównym tematem spotkania było tworzenie sformalizowanych grup oraz pozyskiwanie środków na rzecz społeczności … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

27 listopada na seminarium zorganizowanym przez LGD „Trzy Krajobrazy” został przedstawiony projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Seminarium było kolejnym wydarzeniem, związanym z procesem konsultacji społecznych. LSR zaopiniowany został przez eksperta zewnętrznego, Pana dr L. Leśniaka, który na bieżąco konsultował tak przedstawiony dokument jak i pozostałe załączniki do wniosku … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, Wsparcie przygotowawcze

LGD Trzy Krajobrazy kontynuuje prace nad Lokalną Strategią Rozwoju. Prezentujemy poniżej do pobrania opracowany przez nas Plan komunikacji oraz Kryteria wyboru operacji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi wszystkich, który zechcą się ubiegać o dofinansowanie w nadchodzącym okresie programowym LEADER. Plan komunikacji to sposób, w jaki chcemy informować o naszych działaniach i konkursach. Określa … Czytaj dalej

Kategoria: Wsparcie przygotowawcze
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru