Archiwum z roku: 2016

29 grudnia 2016

OGŁOSZENIE NR 5/2017

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na:
„Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej, ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją”

Kategoria: Ogłoszenia o naborach 2014-2020

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na:
„Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych z wyłączeniem działalności związanej z turystyką i rekreacją”

Kategoria: Ogłoszenia o naborach 2014-2020

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy na:
„Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją”

Kategoria: Ogłoszenia o naborach 2014-2020

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Zarząd Stowarzyszenia na podstawie § 14 Statutu Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza Członków LGD „Trzy Krajobrazy” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy” w dniu 14-12-2016 … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, LEADER 2014-2020

W ostatnim czasie dostaliśmy informacje,  że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W związku z tym, przekazujemy link https://wopp-19-2-premie.arimr.gov.pl/login/ , pod którym znajduje się Generator Wniosku dla: I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Instrukcja … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020
25 listopada 2016

II Posiedzenie Rady

Zarząd LGD informuje, że dnia 21.11.2016 r. w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” odbyło się
II posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków w ramach I naboru skierowanego do Jednostek Sektora Finansów Publicznych trwającym od 16.10 – 31.10.2016 r. na dwa konkursy:

3K/N1T1/10/2016 Projekty inwestycyjne, w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych.

3K/N1T2/10/2016 Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru.

W załączeniu znajdują się listy operacji wybranych do finansowania i protokół z II posiedzenia Rady LGD „Trzy Krajobrazy”.” Czytaj dalej…

Kategoria: LEADER 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w zakresie utworzenia działalności gospodarczej.
Tematem spotkania jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem o utworzenie działalności gospodarczej oraz konstruowanie biznesplanu w tym analiza finansowo – ekonomiczna. Spotkanie kierowane jest do osób zdecydowanych do skorzystania z pomocy. Czytaj dalej…

Kategoria: LEADER 2014-2020, Szkolenia 2014-2020
3 października 2016

OGŁOSZENIE NR 2/2016

ZAKRES TEMATYCZNY: „Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru”

Kategoria: Ogłoszenia o naborach 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY: „Projekty inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych ”

Kategoria: Ogłoszenia o naborach 2014-2020
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru