2 kwietnia, 2016

Działania aktywizacyjne LGD

W oczekiwaniu na ocenę Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie LGD „Trzy Krajobrazy” informuje, że dokument Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 kierowanej przez społeczność znajduje się w ocenie. W związku z powyższym do czasu zakończenia oceny LGD nie ogłasza naborów wniosków.

Czytaj więcej »