Archiwum z miesiąca: Sierpień 2016

Na naszej stronie dostępne są już zatwierdzone dokumenty aplikacyjne dla potencjalnych beneficjentów. Wszystkie wnioski, formularze i informacje dostępne są w zakładce LEADER 2014-2020 w menu. Dokumenty zostały podzielone na cztery grupy: Dla gmin Dla organizacji pozarządowych i grup wyznaniowych Dotyczące tworzenia działalności gospodarczej Dotyczące rozwoju działalności … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru