Archiwum z miesiąca: Wrzesień 2016

LGD “Trzy Krajobrazy” w imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 29 września 2016 r., pt. „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014-2020 dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kolbudach przy ul. Staromłyńskiej 1 (sala nr 101 na parterze) … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020, Szkolenia 2014-2020
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru