Archiwum z roku: 2017

LGD “Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Trzy Krajobrazy” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD, dnia 18 grudnia 2017, o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Rokitnicy, przy ul. Bałtyckiej 3C. Prosimy o przybycie na Zebranie, ze względu na zmiany w statucie LGD.

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, LEADER 2014-2020

Zarząd LGD informuje, że dnia 7.12.2017 r. w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” odbyło się IX posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków w ramach trzech naborów: 8/2017 –  Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru Do wiadomości załączamy: Lista operacji zgodnych z LSR Lista operacji niewybranych do finansowania Lista … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020

Przewodnicząca Rady LGD w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia LGD  oraz z Biurem LGD zwołuję IX Posiedzenie Rady, które odbędzie się 7 grudnia 2017 r. o godz. 9.00, w biurze LGD przy ul. Szkolnej 5, Lędowo, 83-021 Wiślina. Posiedzenie Rady dotyczy oceny wniosków złożonych w ramach naborów 8/2017, 9/2017, 10/2017 Program IX … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020
15 listopada 2017

Oferta pracy!!!

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. wdrażania LSR w biurze LGD w Lędowie (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo). LGD „Trzy Krajobrazy” realizuje podejście rozwój lokalny kierowany przez społeczność (LEADER) w latach 2016 – 2023 w ramach PROW 2014-2020, polegające … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w biurze LGD w Lędowie (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo). LGD „Trzy Krajobrazy” realizuje podejście Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (LEADER) w latach 2016 – 2023 w ramach PROW 2014-2020, polegający na dystrybucji środków finansowych … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020
16 października 2017

Nowe wnioski o przyznanie pomocy!

Od dnia 16 października 2017 obowiązują nowe formularze wniosków o przyznanie pomocy! (wersja 3 Z w dolnym lewym rogu strony wniosku) Są one już dostępne na naszej stronie internetowej, w zakładkach dotyczących konkretnych podmiotów. Prosimy  o zwrócenie uwagi na te formularze w związku ze zbliżającymi się naborami.

Kategoria: LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020
13 października 2017

OGŁOSZENIE NR 10/2017

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na:
„Operacje polegające na odrestaurowaniu, remoncie, konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym wraz z ich udostępnieniem i zabezpieczeniem, nadając im nową ogólnodostępną funkcję kulturową lub turystyczną”

Kategoria: Ogłoszenia o naborach 2014-2020

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na:
„Operacje w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu”

Kategoria: Ogłoszenia o naborach 2014-2020

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na:
„Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru”

Kategoria: Ogłoszenia o naborach 2014-2020
Kategoria: LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru