Archiwum z miesiąca: Luty 2017

Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy ” informuje o zwołaniu przez Przewodniczącą Rady III Posiedzenia Rady w dniu 27 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w Lędowie, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina. III Posiedzenie Rady zwołane zostało w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach następujących naborów: Nabór 3/2017 „ … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno–konsultacyjne w zakresie rozwoju działalności gospodarczej. Tematem spotkania jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z wnioskiem o rozwój działalności gospodarczej oraz konstruowanie biznesplanu w tym analiza finansowo – ekonomiczna. Spotkanie kierowane jest do osób zdecydowanych do skorzystania z pomocy. Prosimy … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020, Szkolenia 2014-2020
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru