Archiwum z miesiąca: Marzec 2017

Zaproszenie do składania ofert na realizacje:  Operacji  polegającej na wyszkoleniu lokalnych animatorów do prowadzenia zajęć w obiektach publicznych( m.in. w świetlicach wiejskich) dla społeczności lokalnych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy ” Ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański NIP: … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, LEADER 2014-2020

Zarząd LGD informuje, że dnia 27.02.2017 r. w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” odbyło się III posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków w ramach trzech naborów:

3/2017 Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją.

4/2017 Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych z wyłączeniem działalności związanej z turystyką i rekreacją.

5/2017 Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej, ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją.

W załączeniu znajdują się listy operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem o naborze oraz listy operacji wybranych i niewybranych do finansowania jak również protokół z III posiedzenia Rady LGD „Trzy Krajobrazy”.
Czytaj dalej…

Kategoria: LEADER 2014-2020

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na:
„Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją”

Kategoria: Ogłoszenia o naborach 2014-2020

Lokalna Grupa  Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na: 
„Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności  związanej z turystyką lub rekreacją”

Kategoria: Ogłoszenia o naborach 2014-2020
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru