6 marca, 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 7/2017

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją”

Czytaj więcej »
Nabory wniosków

Wyniki oceny naborów wniosków

Zarząd LGD informuje, że dnia 27.02.2017 r. w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” odbyło się III posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków w ramach trzech naborów: 3/2017, 4/2017 oraz 5/2017

Czytaj więcej »

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2017

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności  związanej z turystyką lub rekreacją”

Czytaj więcej »