15 marca, 2017

Działania aktywizacyjne LGD

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na realizacje:Operacji  polegającej na wyszkoleniu lokalnych animatorów do prowadzenia zajęć w obiektach publicznych (m.in. w świetlicach wiejskich) dla społeczności lokalnych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Beneficjent:Lokalna Grupa

Czytaj więcej »