Archiwum z miesiąca: Kwiecień 2017

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” informuje o zwołaniu przez Przewodniczącą Rady IV Posiedzenie  Rady w dniu 8 maja 2017 r. od godz. 9.00 w Lędowie, ul. Szkolna 5, 83-021 Wiślina. IV Posiedzenie Rady zwołane zostało w sprawie oceny wniosków złożonych w ramach następujących naborów: Nabór 6/2017 „ Operacje związane … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru