Archiwum z miesiąca: Maj 2017

Zarząd LGD informuje, że dnia 08.05.2017 r. w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” odbyło się IV posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków w ramach dwóch naborów: 6/2017 – Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności  związanej z turystyką lub rekreacją Do wiadomości załączamy: Lista operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „ Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne w zakresie operacji polegających na odrestaurowaniu, remoncie, konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym wraz z ich udostępnieniem i zabezpieczeniem, nadając im nową ogólnodostępną funkcję kulturową lub turystyczną.

Spotkanie kierowane jest do Parafii i Związków Wyznaniowych zdecydowanych do skorzystania z pomocy. Czytaj dalej…

Kategoria: LEADER 2014-2020
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru