Archiwum z miesiąca: Listopad 2017

Przewodnicząca Rady LGD w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia LGD  oraz z Biurem LGD zwołuję IX Posiedzenie Rady, które odbędzie się 7 grudnia 2017 r. o godz. 9.00, w biurze LGD przy ul. Szkolnej 5, Lędowo, 83-021 Wiślina. Posiedzenie Rady dotyczy oceny wniosków złożonych w ramach naborów 8/2017, 9/2017, 10/2017 Program IX … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020
15 listopada 2017

Oferta pracy!!!

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. wdrażania LSR w biurze LGD w Lędowie (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo). LGD „Trzy Krajobrazy” realizuje podejście rozwój lokalny kierowany przez społeczność (LEADER) w latach 2016 – 2023 w ramach PROW 2014-2020, polegające … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracy w biurze LGD w Lędowie (pełny etat w wymiarze 40 godzin tygodniowo). LGD „Trzy Krajobrazy” realizuje podejście Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (LEADER) w latach 2016 – 2023 w ramach PROW 2014-2020, polegający na dystrybucji środków finansowych … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru