Archiwum z miesiąca: Grudzień 2017

LGD “Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Trzy Krajobrazy” na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD, dnia 18 grudnia 2017, o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Rokitnicy, przy ul. Bałtyckiej 3C. Prosimy o przybycie na Zebranie, ze względu na zmiany w statucie LGD.

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, LEADER 2014-2020

Zarząd LGD informuje, że dnia 7.12.2017 r. w biurze LGD „Trzy Krajobrazy” odbyło się IX posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków w ramach trzech naborów: 8/2017 –  Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru Do wiadomości załączamy: Lista operacji zgodnych z LSR Lista operacji niewybranych do finansowania Lista … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru