Archiwum z roku: 2018

W ramach realizowanego przez nas podejścia LEADER 2014-2020, prowadzimy działania informacyjne i staramy się komunikować z tymi, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem LGD “Trzy Krajobrazy”. Chcielibyśmy zapytać, czy nasza strona internetowa ma formę przyjazną dla beneficjenta i czy treści na niej umieszczone są zrozumiałe. Aby się tego … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na:
„Operacje w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu”

Kategoria: Aktualne ogłoszenia, LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na:
„Operacje realizowane w zakresie zainicjowania atrakcyjnej oferty, zawierającej produkty lub usługi lokalne uwzględniające elementy dziedzictwa kulturowego obszaru.”

Kategoria: Aktualne ogłoszenia, LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na:
„Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej przez osoby ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych z wyłączeniem działalności związanych z turystyką lub rekreacją.”

Kategoria: Aktualne ogłoszenia, LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy”
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na:
„Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją.”

Kategoria: Aktualne ogłoszenia, LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020

Rodzinny Rajd Rowerowy po Gmina Suchy Dąb! Już w sobotę (29.09.18 r.) spotykamy się o godz. 9.00 przed budynkiem Urzędu Gminy w Suchym Dębie i ruszamy na rodzinny Rajd Rowerowy z atrakcjami. Jest to kolejna inicjatywa, która ma służyć aktywnemu poznawaniu walorów turystycznych obszaru i podnoszeniu wiedzy w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Organizatorem … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020

Dołączamy się do zaproszenia naszego beneficjenta Fundacji Praesterno: „Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem” (łac. veni, vidi, vici) Przybądź i Ty! Lubimy wyzwania. Jeszcze bardziej lubimy dzielić się wiedzą i naszymi pasjami. Udowodnimy, że można żyć piękniej, pełniej i radośniej. Będziemy łączyć pokolenia, wzajemnie się inspirować i odkrywać samych … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020

LGD “Trzy Krajobrazy” informuje, iż decyzją Zarządu LGD nabór fiszek do Programu Granty Partnerskie Trzech Krajobrazów został z dniem 07-09-2018 zawieszony do odwołania. Przepraszamy.

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

W naszym LGD “Trzy Krajobrazy” planujemy nabory wniosków o przyznanie pomocy. W drugiej połowie październiku 2018 ogłosimy 4 nabory wniosków. Czasu pozostało niewiele więc zainteresowanych zapraszamy już teraz na doradztwo do biura LGD.

Tematy planowanych naborów są następujące:

Kategoria: LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020

LGD „Trzy Krajobrazy” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Pszczółki organizują bezpłatne zajęcia z hipoterapii dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia pt. “Z końmi po zdrowie” będą realizowane w ramach programu Granty Partnerskie Trzech Krajobrazów.  Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, poprawę funkcjonowania psychoruchowego i społecznego poprzez uczestnictwo w zajęciach hipoterapii. Współorganizatorem … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru