30 maja, 2018

Walne Zebrania

Zwyczajne Walne Zebranie Członków – 14.06.2018 r.

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” na podstawie § 14 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” Odbędzie się ono

Czytaj więcej »