Archiwum z miesiąca: Czerwiec 2018

W dniu 27 czerwca 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD „Trzy Krajobrazy”. Podczas spotkania przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady LGD Wybrany został pan Rafał Bielawa. Po tym wyborze  Rada LGD w nowym składzie spełniła wszystkie kryteria zapisane w Regulaminie Rady by móc pełnoprawnie funkcjonować. … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Zarząd LGD „Trzy Krajobrazy” na podstawie § 14 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” na dzień 27 czerwca 2018 r., godz. 16.30 w biurze LGD „Trzy Krajobrazy”, ul. Obrońców Wybrzeża 2b/6, 83-000 Pruszcz Gdański. Ze względu na wagę zebrania proszę … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020

Zarząd LGD zwołuje X Posiedzenie Rady LGD na dzień 27 czerwca 2018, w biurze LGD, przy ul. Obrońców Wybrzeża 2b/6 w Pruszczu Gdańskim, po Nadzwyczajnym Walnym Zebranie Członków LGD o godz. 16.30. Celem posiedzenia jest ukonstytuowanie się organu Rady LGD oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady LGD.    

Kategoria: LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020

Dnia 14 czerwca 2018 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”. Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia LGD „Trzy Krajobrazy” Pani Emilia Grzyb o godzinie 14.45. Liczba Członków LGD: 55, obecnych na Zebraniu: 22 Członków.  Z uwagi na brak kworum, potrzebnego do podjęcia … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Tam gdzie granica, tam też zdarza się przemyt i kontrabanda. Do tego procederu przyłożyło rękę również LGD Trzy Krajobrazy. Ale nie zrobiliśmy tego sami. Współudział mieli także Gmina Suchy Dąb oraz Stowarzyszenie Wczoraj, Dziś i Jutro. Jakie towary przemycaliśmy? Czy przemyt się udał? W Koźlinach (gmina Suchy Dąb) … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru