Archiwum z miesiąca: Sierpień 2018

LGD „Trzy Krajobrazy” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Pszczółki organizują bezpłatne zajęcia z hipoterapii dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia pt. “Z końmi po zdrowie” będą realizowane w ramach programu Granty Partnerskie Trzech Krajobrazów.  Projekt ma na celu zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, poprawę funkcjonowania psychoruchowego i społecznego poprzez uczestnictwo w zajęciach hipoterapii. Współorganizatorem … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza przedsiębiorców powiatu gdańskiego na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.   W programie spotkania m.in.: formy wsparcia dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego … Czytaj dalej

Kategoria: LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020

Wycieczka drezynami, czerpanie papieru, a także zwiedzanie Muzeum “W Starej Papierni” w Łapinie – takie atrakcje mogli przeżyć seniorzy z Gminy Trąbki Wielkie. LGD “Trzy Krajobrazy” we współpracy z GOKSiR w Trąbkach Wielkich zorganizowało kolejną wycieczkę po obszarze LGD. Wydarzenie to było jednym z elementów realizacji Lokalnej Strategi Rozwoju. … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020

Moc dobrej zabawy! Dzieci z Gminy Trąbki Wielkie odwiedziły Starą Papiernię w Łapinie. LGD “Trzy Krajobrazy” we współpracy z GOKSiR w Trąbkach Wielkich zorganizowało wycieczkę po obszarze LGD dla najmłodszych mieszkańców.  Dzieci mogły przejechać się drezynami, zobaczyć wystawę muzealną jak i poznać historię obszaru oglądając wystawę strojów … Czytaj dalej

Kategoria: Aktualności Stowarzyszenia, LEADER 2014-2020, LEADER 2014-2020
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru