21 marca, 2019

Aktualne ogłoszenia o naborach

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 15/2019

Lokalna Grupa  Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją.”

Czytaj więcej »
Aktualne ogłoszenia o naborach

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 16/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 16/2019
Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją”

Czytaj więcej »
Aktualne ogłoszenia o naborach

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 17/2019

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Operacje inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, realizowane przez społeczność lokalną na rzecz swoich miejscowości, wynikające z potrzeb społecznych”

Czytaj więcej »
Aktualne ogłoszenia o naborach

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 18/2019

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na „Innowacyjne inicjatywy, wynikające z potrzeb danej społeczności lokalnej, wykorzystujące: istniejącą bazę obiektów publicznych, potencjał i dziedzictwo obszaru, profesjonalistów z określonych dziedzin, w celu stworzenia zorganizowanych grup zainteresowań”

Czytaj więcej »
Aktualne ogłoszenia o naborach

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 19/2019

Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy „Operacje związane z utworzeniem działalności gospodarczej ukierunkowanej na usługi związane z turystyką lub rekreacją.”

Czytaj więcej »