19 kwietnia, 2021

Biuro

Konsultacje społeczne – zmiany w LSR

Zapraszamy mieszkańców gmin powiatu gdańskiego (bez gminy Przywidz) do współpracy w zakresie podnoszenia jakości życia na naszym obszarze przy udziale środków unijnych. LGD „Trzy Krajobrazy” będzie zwracać się o dodatkowe

Czytaj więcej »