logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Biuro

Chcesz rozwinąć firmę? Potrzebujesz środków finansowych?

Jesteś mieszkańcem powiatu gdańskiego? Przyjdź na Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, który odbędzie się 12 października 2022 r. w godz. 11:00 -14:00 w Urzędzie Gminy Kolbudy (sala 201, parter). Na indywidualnych konsultacjach zaproponujemy konkretne wsparcie z funduszy

Czytaj więcej