logo-trzykrajobrazy

Lokalna Grupa Działania
Trzy Krajobrazy

Walne Zebrania

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze LGD „Trzy Krajobrazy”

W dniu 2.06.2022 w Mediatece, w Straszynie odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”. W zebraniu uczestniczyło 31 członków. Zebranie rozpoczęło się o godz. 15.45. Przewodniczącą zebrania jednogłośnie wybrano Panią Prezes

Czytaj więcej