aktywizacyjne

Ankieta ewaluacyjna LSR 2014-2020

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zmian zachodzących w Państwa społeczności pod wpływem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania na terenie gminy/powiatu.

Państwa doświadczenia i opinie są bardzo ważne i mogą przyczynić się do faktycznych zmian ułatwiających wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Dlatego też prosimy o pełne i szczere odpowiedzi – dzięki temu uzyskamy trafny obraz doświadczanych przez Państwa trudności oraz obraz Państwa potrzeb i oczekiwań.

Link do ankiety: http://lab.somatorun.pl/pool/link?sprcheck=5b3fc3346dba159d2982e49eee3f785b

Na zlecenie ankietę przeprowadza zespół badawczy Pracowni Badań SOMA

udostępnij ten post