Granty partnerskie Trzech Krajobrazów

 

Zawieszenie naboru składania fiszek na Granty Partnerskie

Szanowni Państwo,

LGD “Trzy Krajobrazy” informuje, iż decyzją Zarządu LGD nabór fiszek do Programu Granty Partnerskie Trzech Krajobrazów został z dniem 07-09-2018 zawieszony do odwołania. 

Za niedogodności przepraszamy.

 


Masz pomysł, jak zmienić świat wokół Ciebie?

Jesteście grupą mieszkańców lub organizacją pozarządową, która aktywnie działa w lokalnej społeczności? Macie ciekawy pomysł na inicjatywę na rzecz Waszej okolicy i mieszkańców? Chcecie zorganizować coś wspólnie z innymi mieszkańcami, zdobywać nowe umiejętności lub zmienić przestrzeń wokół siebie? Jeśli tak, program „Granty partnerskie Trzech Krajobrazów” może pomóc Wam w realizacji tych planów.

Grupy formalne i nieformalne mogą zgłaszać się do nas o wsparcie lokalnych inicjatyw. Przez program „Granty partnerskie Trzech Krajobrazów” chcemy wspomóc lokalnych działaczy, organizacje pozarządowe i tych, którym zależy na swojej społeczności w tworzeniu różnorakich wydarzeń. Mogą to być imprezy czy warsztaty o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym lub animacyjnym; inicjatywy dla młodszych jak i starszych. Liczymy na Waszą kreatywność.

Nabór trwa od 2 maja 2018 r. do 30 listopada 2018 r. lub do wyczerpania limitu środków finansowych.


Dlaczego „partnerskie”?

Organizacje, grupy lub osoby fizyczne, które będą się do nas zgłaszać, nazywamy “Partnerami”. Chcemy działać wspólnie dzieląc się kosztami i odpowiedzialnością. W trakcie negocjacji będziemy wypracowywać podział obowiązków, aby zamierzone działania przyniosły jak najlepsze efekty. Wszystkie te ustalenia zawrzemy w naszej umowie partnerskiej.

Program “Granty partnerskie Trzech Krajobrazów” skierowany jest do członków LGD “Trzy Krajobrazy”. Jeśli nie należysz jeszcze do grona członków, wystarczy, że złożysz odpowiednią deklarację w biurze LGD i wpłacisz składkę członkowską.


Jak działa program?

Cały program to 5 kroków.

  1. Pomysł

  2. Fiszka projektowa

  3. Negocjacje

  4. Umowa partnerska

  5. Realizacja pomysłu

Zaczynamy od ciekawego pomysłu, który będzie działaniem na rzecz lokalnej społeczności.  Przemyślaną inicjatywę przelewamy na papier wypełniając fiszkę projektową. Opisujemy każde zadanie, które trzeba wykonać, żeby wcielić nasz pomysł w życie. Ważne jest, aby w fiszce zawrzeć konkrety. Szczegółowy opis wydarzenia pomoże LGD w ocenie fiszki oraz w określeniu form pomocy. Dla ułatwienia udostępniamy przykładowo wypełnioną fiszkę

Gotową fiszkę składamy do biura LGD lub przesyłamy mailem na biuro@trzykrajobazy.pl. Jeśli wybieramy drugą opcję pamiętajmy, że fiszka powinna być podpisana, a oryginał należy obowiązkowo złożyć w biurze LGD na pierwszym spotkaniu negocjacyjnym.

Negocjacje. Skoro mamy być partnerami, którzy podpisują wspólnie umowę partnerską, musimy wypracować wspólny plan działania. W trakcie negocjacji będziemy ustalać za co będzie odpowiedzialna każda ze stron i jakie koszty będzie ponosić. Wspólne ustalenia zapiszemy w umowie partnerskiej.

Po podpisaniu umowy nie pozostaje nam nic innego jak wziąć się do dzieła i zrealizować Wasz pomysł. Zaczynamy?


DO POBRANIA


DLA NOWYCH CZŁONKÓW

Aby zostać Członkiem LGD, należy wypełnić deklarację członkowską, a w przypadku stowarzyszeń dodatkowo podjąć uchwałę o przystąpieniu do LGD jako członek zwyczajny. Następnie deklarację wraz z podjętą uchwałą złożyć w Biurze LGD i opłacić składkę roczną.

Należy także zapoznać się ze statutem LGD w zakresie obowiązków Członków Zwyczajnych. 

  • Deklaracja członkowska dla osób fizycznych – POBIERZ
  • Deklaracja członkowska dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców – POBIERZ

 

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru