Dom podcieniowy w Kolniku

Wpis opublikowano: 21 grudnia 2012

Dom podcieniowy, którego zagospodarowaniem zajmuje się Fundacja „Żyć Godnie”, znajduje się w Kolniku. Budynek Fundacji tworzy klimat całej wsi. Według Urzędu Gminy, a także wielu źródeł (m. in. wg książki Macieja Żakiewicza “Moja mała ojczyzna Gmina Pszczółki), budowla pochodzi on z XIX wieku. Tymczasem podczas prac renowacyjnych odnaleziono akt erekcyjny, gdzie zawarto informację, że dom podcieniowy został wybudowany na cześć Adolfa Hitlera, co wskazuje okres jego budowy na pierwszą połowę XX wieku. W dokumencie tym zawarte są informacje, iż dom ten ofiarowany jest z zaszczytem jako wspólny/zbiorowy dom dla gminy Kolnik w 7 rocznice rządów Adolfa Hitlera.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru