Elektrownia wodna Bielkowo

Wpis opublikowano: 30 listopada 2011

Elektrownie Wodną Bielkowo zbudowano w 1925 roku jako czwartą elektrownie wodną na Raduni. Inwestorem przedsięwzięcia był Senat Wolnego Miasta Gdańska. Gdański Senat na odcinku Raduni. Bielkowo ruszyło w 1925 roku. Obiekt elektrowni stanowił poważny obiekt wojskowy w trakcie walk wyzwoleńczych 1945 roku. W budynku wieży kompensacyjnej mieściło się stanowisko ogniowe i obserwacyjne broniących się Niemców. Osuszonym rurociągiem dostarczano posterunkowi zaopatrzenie. Ślady tego okresu odkrywane są podczas prac remontowych do dziś, np.: zakonserwowany karabin maszynowy w dnie kanału dolnej wody odkryty w latach 90-tych ub. wieku. Również inne elementy uzbrojenia i ekwipunku wojskowego, tablice informacyjne urzędów hitlerowskich. Czasy te przypominają również ślady po bombardowaniach 1945 roku widoczne na rurze stalowej rurociągu, jak i na budynku.

Podczas wojny elektrownia w Bielkowie uległa zniszczeniom, przede wszystkich ucierpiały urządzenia zdemontowane i wywiezione przez wycofujące się oddziały niemieckie. Na szczęście maszyny zostały ukryte w pobliskich wsiach, więc było możliwe ich odnalezienie z pomocą miejscowej ludności. Po wojnie elektrownia podjęła pracę 15 listopoada 1945 roku.

Elektrownia Bielkowo jest drugą z kolei elektrownią kaskady. Jest elektrownią derywacyjną zbiornikową z dwoma zbiornikami o wyrównaniu półdobowym. Przy projektowaniu elektrowni wykorzystano fakt, iż Radunia pomiędzy Kolbudami Górnymi a odległym o 3,5 km Bielkowem zatacza pętlę.
Dane techniczne. W skład hydrowęzła Bielkowo wchodzą:
1. zapory ziemne z ekranem gliniastym wzdłuż kanału derywacyjnego i wokół zbiornika Kolbudy II: wysokości od stopy 3,0- 8,0 m, długości 3600,0 m,
2. zbiornik o pojemności energetycznej 1,24×10 m,
3. kanał derywacyjny o długości 1350 m,
4. kanały odpływowe otwarte o łącznej długości 1025 m,
5. jazy zastawkowe o świetle 4,90 m, i 8,0 m,
6. jaz stały o świetle 13,0 m,
7. jaz betonowy z klapami stalowymi, przelewem bocznym i upustami głębinowymi o łącznym świetle 47,70 m,
8. rurociągi żelbetowy 760 m i stalowy 800 m z wieżą kompensacyjną,
9. elektrownia wodna.
• rok budowy: 1924
• powierzchnia zlewni: 644 km2
• średni przepływ: 5,28 m3/s
• moc instalowana: 7200 kW
• przełyk instalowany: 21,6 m3/s
• rzędna piętrzenia: 86,00 m np
• ilość turbozespołów: 3

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru