Elektrownia wodna Juszkowo

Wpis opublikowano: 20 grudnia 2012

Elektrownia wodna Juszkowo została zbudowana współcześnie z Kuźnicami w roku 1937 w miejscowości Juszkowo koło Pruszcza Gdańskiego. Podobnie jak położony niżej Pruszcz jest to elektrownia przepływowa, ale z uwagi na pracującą powyżej szczytowo kaskadę Raduni została wyposażona w zbiornik o wyrównaniu półdobowym. Na dolnej Raduni od początku inwestował Gdańsk.
Decyzję o uzupełnieniu kaskady Raduni pomiędzy stopniami w Straszynie i Pruszczu podjęto na początku lat dwudziestych. Miasto przejmując w latach 1925 do 1927 młyny i kuźnie wodne wraz z uprawnieniami do piętrzenia w nich wody od Straszyna w dół miało już wizję przyszłej zabudowy Raduni.
Planowano rozbudowę stopnia w Straszynie zwiększenia przełyku do co najmniej 21 m3/s, następnie zaś wykorzystanie przez elektrownie wodne spadu pomiędzy Straszynem i Pruszczem. Jako pierwszą wybudowano elektrownie w Kuźnicach.
Współcześnie z Kuźnicami powstawał stopień w Juszkowie, umiejscowiony powyżej cofki elektrowni w Pruszczu Gdańskim. Ta elektrownia również powstała w miejsce istniejącego obiektu: w przekroju Juszkowa działał młyn. Istnienie młyna o tyle ułatwiało pracę budowniczym elektrowni, że mieli rozeznane przepływy, podczas budowy zaś mogli wykorzystywać urządzenia młyńskie do kierowania wód Raduni tak, by omijały miejsce robót.
Za pomocą jazu klapowego z bocznym upustem głębinowym po prawej stronie (lustrzane odbicie powstającej równocześnie konstrukcji z Kuźnic) i zapory ziemnej – długiej jak na dolną Radunię, bo inaczej aż 120 m, spiętrzono wody Raduni. Zbiornik w Juszkowie miał nie tylko wyrównywać przepływ poniżej kaskady. Gdańszczanie pomni niewesołych doświadczeń sprzed powstania zapory w Straszynie wybudowali… zbiornik przeciwrumowiskowy.
Intensywny przepływ przez kaskadę sprzyja unoszeniu dużego ładunku zawieszonego rumowiska. Dwa razy na dobę korytem Raduni pędzi masa wody cztero, pięciokrotnie większa niż przepływ średni. Gdyby jeszcze w Juszkowie postawiono elektrownie szczytową o przepływie
24 m3/s, górne stanowisko elektrowni w Pruszczu niechybnie zamieniłoby się w krótkim czasie, a tereny wokół Gdańska znów zaczęłyby nękać powodzie.
W związku z pracą przepływową w Juszkowie zainstalowano jedną turbinę Kaplana o przełyku tylko 7 m3/s i mocy 232 kW. Jak dotąd koncepcja starych gdańszczan się sprawdza i woda z rzadka tylko jest przepuszczana jałowo. Podczas wojny elektrownia pracowała i do dnia dzisiejszego pracuje bez większych zmian.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru