Elektrownia wodna Kuźnice

Wpis opublikowano: 20 grudnia 2012

Elektrownię wodną Kuźnice uruchomiono w 1934 roku. Jest elektrownią przewałową pracującą w ścisłym powiązaniu z elektrowniami w Straszynie i w Prędzieszynie, to znaczy cała woda zrzucona w przekroju Straszyna musi przejść przez stopnie w Prędzieszynie i w Kuźnicach zarówno Prędzieszyn jak i położone poniżej Kuźnice są “dolnymi stopniami” Elektrowni Wodnej Staszyn.
Na dolnej Raduni od początku inwestował Gdańsk. Decyzję o uzupełnieniu kaskady Raduni pomiędzy stopniami w Straszynie i Pruszczu podjęto pod koniec lat dwudziestych.
Ustawa Senatu Wolnego Miasta o komunalizacji energii pozwoliła na przejęcie od Ferdynanda Schichaua nadraduńskich terenów przez Miasto i już w połowie lat dwudziestych powstały elektrownie Łapino i Bielkowo, które stworzyły zaczątek kaskady pracującej szczytowo. Przełyk tych elektrowni wynosi ok 22 m3/s.
Miasto przejmując młyny i kuźnie wodne wraz z uprawnieniami do piętrzenia w nich wody od Straszyna w dół miało już wizję przyszłej zabudowy Raduni. Planowano rozbudowę stopnia w Straszynie i zwiększenie przełyku do co najmniej 21 m3/s, następnie zaś wykorzystanie przez elektrownie wodne spadu pomiędzy Straszynem i Pruszczem.
Jako pierwszą pobudowano elektrownie w Kuźnicach na miejscu kuźni wodnej, która mieściła się w części budynku dzisiejszej rozdzielni elektroenergetycznej. Była to właściwie gruntowa modernizacja obiektu. W kuźni pracowała jedna turbina BHC, z której napęd poprzez przekładnie drewniane i pasowe był przenoszony na urządzenia mechaniczne zakładu. Przeprofilowano rurę ssącą i wstawioną w jej miejsce turbinę Francisa o mocy 180 kW i przełyku 7 m3/s z generatorem. Aby osiągnąć zamierzony przełyk elektrowni dobudowano obecną maszynownię i tam zainstalowano turbinę Kaplana o mocy 400 kW i przełyku 13 m3/s.
Zlikwidowano stary jaz usytuowany 120 m w górę rzeki, który piętrzył wodę dla kuźni. Budowa nowej zapory i jazu umożliwiła zwiększenie piętrzenia w Kuźniach do obecnej rzędnej tak, że zatrzymały się dwa młyny powyżej. Cofka Kuźnic nie sięgnęła jednak do samego Straszyna, gdzie tymczasem trwały prace przy dobudowywaniu jednego turbozespołu. Przełyk w Kuźnicach, 20 m3/s, dostosowano do projektowanej przepustowości turbin w Straszynie.
Podczas wojny elektrownia pracowała. Powojenny rozruch nastąpił 10 lipca 1945 roku.
Elektrownia przeszła w 1962 roku daleko idącą modernizację, polegająca na wymianie starej turbiny Franciska na śmigłową z nastawnymi łopatami wirnika.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru