Elektrownia wodna Pruszcz Gdański

Wpis opublikowano: 20 grudnia 2012

Elektrownia Wodna Pruszcz I

Elektrownia Wodna Pruszcz w Pruszczu Gdańskim położona jest w rozwidleniu rzeki Raduni rozdzielającym rzekę na Nową Radunię – Kanał Raduni, wybudowany przez Krzyżaków w XIV wieku – i Starą Radunię. Położona jest w odległości około 2 km od stacji kolejowej Pruszcz Gdański na linii Tczew- Gdańsk i w odległości 11 km od Gdańska.
Elektrownia wodna wybudowana została w 1921 r. i wraz z przynależnymi gruntami stanowiła własność Przedsiębiorstwa Elektryfikacyjnego podległego Senatowi Wolnego Miasta Gdańska.
Po wojnie elektrownie uruchomiono w 1946 r. dla wytworzenia energii elektrycznej poprzez pracę turbiny wodnej wykorzystującej energię rzeki Raduni kierowanej z rozwidlenia do Nowej Raduni- na wlocie do krzyżackiego kanału.
W elektrowni Pruszcz zainstalowano jedną turbinę typu Francisa o mocy 100 KW pracującą na spadzie 2,69 m. Najbliższy zakład wodny znajduje się w odległości 2 km w górę rzeki w miejscowości Juszkowo. Później natomiast znajdują się obiekty gospodarki wodnej na terenie miasta Gdańsk włącznie. Od średniowiecza do okresu okupacji nurty Raduni ujęte w nowe koryto napędzały szereg zakładów wodnych: kuźnia, młynów, kaszarni, foluszy, na Wielkim Młynie w Gdańsku kończąc.
Poniżej młyna nurt rzeki w kanale przedzielony zastawkami służył rzemieślnikom starego miasta w procesie technologicznym produkcji m.in. tkanin. Hydrowęzeł pruszczański już od XIV wieku był budowlą strategiczną za względów gospodarczych i obronnych gdańskiej metropolii.
Jego układ praktycznie do dziś pozostał niezmieniony. Postęp techniki nakazywał jedynie kolejne zmiany konstrukcji jazów i zastawek.

Elektrownia Wodna Pruszcz II

Najmłodszym dzieckiem Zakładu Elektrowni Wodnych jest oddana do użytku w grudniu 2005 roku Elektrownia Wodna Pruszcz II. Układ przestrzenny hydrowęzła w Pruszczu Gdańskim umożliwiał usytuowanie drugiej elektrowni na starym korycie Raduni pomysł bezpośredniego wykorzystania piętrzenia jazów nie był nowy, mówiło się o tym od co najmniej dwóch dekad, jednak zawsze wszystko rozbijało się a to o brak “mocy przerobowych”, a to o niedostatek gotówki.
Do realizacji zamierzenia przyczyniła się…powódź w lipcu 2001 roku. Przepustowość Kanału Raduni okazało się zbyt mała, by przyjąć wodę z kanalizacji burzowej górnego tarasu Gdańska i wezbranych potoków, tym bardziej że od lat sześćdziesiątych, kiedy to energetyka oddała Kanał Raduni innym administratorem, zarzucono zwyczaj corocznego oczyszczania urządzenia z namułów po wiosennym spływie wód. Do zmniejszania przepustowości kanału i osłabienia jego obwałowań dodatkowo przyczyniło się wprowadzenie rozmaitych instalacji w dnie i w groblach urządzenia.
Po usunięciu zniszczeń popowodziowych uznano, że odpływ z Raduni na kanał nie może przekraczać 2 m3/s, pozostałą wodę należy kierować na Starą Radunię.
Taki reżim pracy stawiał pod znakiem zapytania celowość energetycznego wykorzystywania hydrowęzła w istniejącym układzie (przepustowość EW Pruszcz I wynosi 7 m3/s ), postanowiono zatem wprowadzić w życie dawny pomysł zainstalowania turbiny na jeziorach. Dzięki możliwości zaciągnięcia kredytu udało się przezwyciężyć problem ze sfinansowaniem przedsięwzięcia.
Projekt wykonało Biuro Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska M&I GAJDA z Gdańska, turbina rurowa Kaplana, regulator, część elektryczna i sterowanie są dziełem gdańskiej firmy Gajek Ingineering Sp. z o.o. Nowa elektrownia jest całkowicie zautomatyzowana i połączona z dotychczasowym obiektem, co umożliwia elastyczną pracę hydrowęzła zależnie od warunków hydrologicznych. Ze względu na większą moc (250 kW) główny ciężar pracy spoczywa teraz na najmłodszej elektrowni wodnej na Raduni.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru