Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich

Wpis opublikowano: 30 listopada 2011

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji (nazywany później GOKSiR’em) jest placówką mającą na celu zapewnienie rozrywki mieszkańcom z terenu gminy Trąbki Wielkie. GOKSiR jest odpowiedzialny również za dbanie o świetlice, place zabaw oraz boiska gminne, zajmuje się również organizowaniem wszelkiego rodzaju imprez sportowych, plenerowych oraz festynów. Na chwilę obecną w GOKSiRze odbywają się ciekawe zajęcia i warsztaty (patrz menu-PROGRAM ZAJĘĆ ) które dają możliwość rozwijania pasji oraz spędzania wolnego czasu. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do uczestnictwa w naszym programie. Informacje będa zamieszczane na naszej stronce, na plakatach czy ulotkach. Na terenie naszego Ośrodka działa również WIOSKA INTERNETOWA refundowana ze środków unijnych. Planowana jest również organizacja różnego rodzaju kółek zainteresowań oraz warsztatów.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru