Kościół pw. Antoniego Padewskiego

Wpis opublikowano: 25 lutego 2014

Kościół pw. Antoniego Padewskiego z końca wieku XIV ( pierwszy kościół w konstrukcji szkieletowej, na planie prostokąta, przykryty drewnianym stropem).W końcu w. XIV wymiana ścian szkieletowych na murowane – wiek XV. W 1767 roku – powiększenie kościoła o szerokość starej zakrystii wykorzystaniem jej murów oraz dobudowania wieży od zachodu. Wiek XIX – dobudowa nowej zakrystii. Wewnątrz kościoła Stelle późno renesansowe – pierwsza połowa XVII w., chrzcielnica drewniana, barokowa ( koniec XVIII w.),prezbiterium ok. 1700 r. . Ołtarz główny barokowy z datą 1665 r., tabernakulum ścienne- gotyckie – XV w., ambona barokowa z 1665 r., świecznik wiszący barokowy z 1727 r. oraz obraz św. Apolonii – rokokowy z data 1782 r.- wpis do rejestru zabytków – własność Parafii Rzymsko-katolickiej w Giemlicach.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru