Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku

Wpis opublikowano: 21 grudnia 2012

Kościół szachulcowy zbudowany w 1727 r. z wykorzystaniem fragmentu starszej budowli (podstawa wieży). Po obu stronach przejścia z kruchty do części podwieżowej umieszczone są kamienne herby Gdańska z XVI w. Zachowało się bogate wyposażenie z XVII-XIX wieku. W posadzce znajduje się 7 płyt nagrobnych z napisami z XVI i XVII w. Kilka starych nagrobków zachowało się również na cmentarzu wokół kościoła. Od reformacji do 1945 r., był to zbór luterański. W 1945r. kościół został ponownie poświęcony jako świątynia katolicka.
Kościół położony jest w północnej części wsi, po wschodniej stronie drogi. Budowla stoi w centrum prostokątnej działki otoczonej metalowym ogrodzeniem. Otoczona jest betonową opaską z dróżką wejściową prowadzącą do bramy. W południowo-wschodnim narożniku działki położone są groby, w przeważającej części współczesne, choć są również starsze nagrobki, jak np. postument Olgi Wilhelm ze wsi Schemberblock (dzisiejszy Błotnik).

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru