Kościół pw. NMP Królowej Polski w Lublewie

Wpis opublikowano: 21 grudnia 2012

Centralnym punktem wsi, która miała charakter ulicówki dwudrożnej, był Kościół parafialny. Obecnie kościół jest p.w. N.P. Marii Królowej Polski, dawne wezwanie jest nieznane. Wniesiony został w drugiej połowie XIV wieku, z tego czasu pochodzą mury prezbiterium. W 1413 r. wzmiankowany jest pleban kościoła lublewskiego Jordanus. W 1433 kościół zostaje zniszczony i wkrótce po tym odbudowany.
W 1454 r. kościół uzyskuje prawo patronatu miasta Gdańska. Od 1562 do 1945 roku kościół pozostaje w rękach ewangelików.
W 1657 – 58 dobudowana zostaje nawa , a w 1680 r. kaplica. W 1683 r. wybucha pożar, który niszczy kościół, plebanię i okoliczne zabudowania.
W 1684 roku kościół zostaje obudowany. Kościół parafialny, gotycko – barokowy, orientowany, murowany z cegły, z wieżą konstrukcji drewnianej, oszalowaną deskami. Salowy, pięcioosiowy, z niewydzielonym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, przy którym od północy znajduje się zakrystia. Od południa przylega do nawy kaplica; od zachodu dostawiona została w XX wieku mała, drewniana kruchta.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru