Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Trutnowach

Wpis opublikowano: 21 grudnia 2012

Zlokalizowany w centrum wsi Trutnowy kościół pochodzi z XIV w. i praktycznie oprócz szkieletowej wstawki dobudowanej w XIX w. zachował swój oryginalny wizerunek. Nad wejściem do prezbiterium od strony ulicy umieszczono kamienny kartusz z herbem Gdańska i datą 1687. Na zabytkowe wyposażenie świątyni składają się: ołtarz główny (1675), ambona (I poł. XVII w. I XVIII w.), chrzcielnica (II poł. XVIII w.), stalle, konfesjonał, chór muzyczny z herbem Gdańska (XVII w.), granitowa kropielnica oraz prezbiterium o sklepieniu gwieździstym na którym widnieją duże malowidła współczesne, (powojenne) o treści religijnej. Na ścianie wschodniej godny uwagi jest również „znak wielkiej wody”, wmurowany na pamiątkę tragicznej powodzi z roku 1829.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru