Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole

Wpis opublikowano: 21 grudnia 2012

Kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego został wzniesiony w XIV wieku, a przebudowany w latach 1685-1686. W 1972 r. przeprowadzono tu remont dachu, odnowiono wnętrza i wystroje. Kosciół jest salowy na planie wydłużonego prostokąta, z nie wydzielonym prezbiterium. Wokół tego gotyckiego kościółka z drewnianą, krytą łupkiem i zakończoną strzelistym hełmem wieżyczką, rosną potężne, stare drzewa. Budowla otoczona była murem z XIX wieku, który obecnie jest rozebrany. W murach kościoła tkwią dwie kule armatnie – zapewne pamiątka z wojen szwedzkich. Nad wejściem do kruchty wmurowano herb Gdańska. Dachy są dwuspadowe, kryte dachówką – holenderką. Kwadratowa wieża wtopiona w dach zwieńczona jest wysokim ośmiobocznym hełmem iglicowym, pokrytym blachą. Na wieży znajduje sie dzwon z datą 1839 oraz zegar, czynny od kilku miesięcy. Kościół jest mały więc barokowe sprzęty: ołtarz, ambona, konfesjonał, chór z organami (bez piszczałek) i empora, czyli galerią ustawioną wzdłuż całej północnej ściany – są bardzo blisko siebie. Najbardziej niezwykły jest jednak widok stojących pod emporą wysokich stalli, czyli ławek z klęcznikiem i zapleckiem, w którym w czasie nabożeństw zasiadali “sąsiedzi”. Na ich zapleckich są bowiem postacie, przedstawiające 12 apostołów i Jezusa. Na każdym obrazie (nad głową) widnieje wymalowany złotą farbą gmerk, czyli znak własnościowy gospodarstwa, którego właściciel miał prawo zasiadać w tym miejscu. Powyżej na każdym malowidle jest data 1686 i nazwisko fundatora w ozdobnym kartuszu. Takie same gmerki znajdują się na drzwiach do trzynastu ławek po przeciwnej stronie nawy, nad którymi wymalowano z kolei portrety biblijnych niewiast z Maryją Panną na czele.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru