Kościół Św. Wawrzyńca w Różynach

Wpis opublikowano: 21 grudnia 2012

Kościół Św. Wawrzyńca w Różynach jest wspaniałym zabytkiem sztuki sakralnej, który został wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wzniesiony został w pierwszej połowie XVIII wieku (ok. 1746 roku) i jest on świadkiem historii tych terenów. Między innymi w jego ścianie tkwi kula armatnia z utarczki w 1813 roku, za czasów wojen napoleońskich. Zbudowali go oliwscy cystersi na pozostałościach fundamentów gotyckiej świątyni. Jest to Kościół barokowy, salowy z wtopioną wieżą frontową o konstrukcji szachulcowej.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru