Muzeum Staroci Szczepana Czerwińskiego

Wpis opublikowano: 30 listopada 2011

Od wielu już lat, w letniej porze, w ogródku przy wiejskim domku w Pręgowie eksponuje swoje niecodzienne zbiory Szczepan Czerwiński. Eksponaty – stare młynki do kawy prawdziwej i zbożowej, pralki, moździerze, żelazka, cepy, lampy do bryczek, koła do wozu, przedwojenny, sprawny jeszcze telefon strażacki i wiele innych osobliwości związanych jest z codziennym życiem czasów minionych. Najstarsza wydaje się być pompa ogólnowiejska do wody, która w 1969 roku obchodziła swoje stulecie. Założono ją wtedy, kiedy powstały ujęcia źródlanych wód pręgowskich dla miasta Gdańska.
Prywatne muzeum Szczepana Czerwińskiego jest atrakcją turystyczną Pręgowa. Odwiedzają je wakacyjni turyści, gdańszczanie i nieliczni przybysze z innych stron Polski. A wszystkim pan Czerwiński z jednakową uprzejmością opowiada historię przedmiotów, które zgromadził. Muzeum otwarte jest dla wszystkich, a jego właściciel nie pobiera żadnych opłat. Obecnie Szczepan Czerwiński wzbogaca swoje muzeum o stare narzędzia rolnicze.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru