Przystań żeglarska w Błotniku

Wpis opublikowano: 21 grudnia 2012

Trwają prace nad budową przystani żeglarskiej w Błotniku. Ich zakończenie planowane jest na kwiecień 2012 roku. Przed przystąpieniem do robót palowych wykonawca inwestycji dokonał sprawdzenia czystości dna rzeki Martwej Wisły. Po oględzinach stwierdzono, że koniecznym do przeprowadzenia tych robót jest oczyszczenie dna rzeki z zalegających odpadów stalowych. W związku z powyższym zawarto umowę ze specjalistyczną firmą na wykonanie tych prac, które zakończono 28.04.2011 r. Aktualnie firma Navimor Invest prowadzi dalsze roboty hydrotechniczne. Końcowi dobiegają już prace kafarskie, palowanie pod budynek bosmanatu i pomostów ruchomych oraz tarasu widokowego. Wykonano ścianki szczelne (Larsena) – umocnienie nadbrzeża. Rozpoczęła się też już budowa stacji podciśnieniowej. Przystań jest budowana w ramach projektu “Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”. Projekt zakłada do końca maja 2012 r. przystosowanie do potrzeb żeglarstwa kanałów i dróg wodnych o łącznej długości prawie 300 km. Twórcom Pętli Żuławskiej przyświeca idea utworzenia, spełniającej wysokie standardy, unikatowej sieci portów i przystani żeglarskich oraz pomostów cumowniczych. Sieć będzie służyć zarówno amatorom sportów wodnych, jak i turystom, których „Pętla” ma zachęcić do częstych wizyt na Pomorzu.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru