Rezerwat Bursztynowa Góra

Wpis opublikowano: 21 grudnia 2012

Rezerwat przyrody nieożywionej o łącznej powierzchni 5,03 ha.
Rezerwat położony jest w Leśnictwie Bąkowo, gminie Kolbudy. Utworzony został w 1954 r. w celu zachowania walorów naukowych i kulturowych dawnej kopalni bursztynu wraz z wyeksploatowanymi, zarośniętymi w większości już wyrobiskami. Jego powierzchnia wynosi 5,03 ha. Największe wyrobisko ma głębokość 15 m i tworzy kształt odwróconego stożka. W porastającym go drzewostanie dominuje buk. W pobliżu przebiega ścieżka rowerowa łącząca Kiełpino Górne (przez Otomin i Łapino) z Czapielskiem. W Bąkowie na parkingu leśnym przy drodze Orunia – Kolbudy znajduje się tablica informacyjna.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru