Rezerwat Jar Reknicy

Wpis opublikowano: 21 grudnia 2012

Jedno z najpiękniejszych miejsc w Gminie Kolbudy. Jest to rezerwat krajobrazowy, zajmujący przestrzeń 70 ha. Ustanowiony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1980 r., w celu zabezpieczenia przełomowego odcinka rzeki Reknicy. oraz ochrony unikatowych gatunków roślin. Rozciąga się na obszarze 70 ha, z czego połowa tej przestrzeni przypada na otulinę, czyli strefę ochronną. rzeźba terenu jest bardzo zróżnicowana. Dużo tutaj wzniesień, usuwisk i stromych zboczy. Wody Reknicy płyną na tym odcinku bystro, niby potok górski, tworząc zakola i minikaskady.
Tutejsza flora reprezentowana jest przez ponad 620 gatunków, z czego 21 należy do chronionych, a 13 ma charakter górski. Spotkać tutaj można także sędziwe buki, dęby i jawory, których średnica pnia w pierśnicy (130 cm od poziomu gruntu) liczy około 1 metra. Na znajdujących się w pobliżu rezerwatu łąkach często pojawiają się żurawie.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru