Ruiny kościoła w Wocławach

Wpis opublikowano: 21 grudnia 2012

We wsi Wocławy znajduje się ruina gotyckiego kościoła, wzniesiona w 2 połowie XIV wieku jako budowla bazylikowa, trójnawowa z masywną wieżą od zachodu. Kościół ten uległ poważnemu zniszczeniu w czasie pożaru w roku 1729, po czym odbudowano go już w skromniejszej, jednonawowej formie, górne kondygnacje wieży wykonano wówczas w technice szkieletowej. Spalony w 1945 roku, ulega stopniowo coraz większemu zniszczeniu. W ruinach kościoła i na cmentarzu przykościelnym znajduje się 5 płyt nagrobnych z XVII i XVIII wieku. Obok stoi budynek nowego kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy oraz plebania.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru