Spichlerz konstrukcji szkieletowej w Koźlinach

Wpis opublikowano: 21 grudnia 2012

Spichlerz – obiekt z XVIII wieku o konstrukcji szkieletowej o regularnym szachulcowym układzie belek, wypełnienia ceglane, otynkowane.
Pięknie opisany i sfotografowany zabytek jest na stronie www.zulawy.info/wedrowka oraz www.pommerania.pl, na której można również zobaczyć inne wspaniałe zabytki Żuław Gdańskich , położone w gminie Suchy Dąb.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Włącz/wyłącz:

Wczytaj pętle rowerowe
+
-

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru