Strażnica Wałowa Kiezmark i Leszkowy

Wpis opublikowano: 30 listopada 2015

Interesującym przykładem obiektu hydrotechnicznego jest drewniana strażnica w Kiezmarku.
Budynek został wybudowany w końcu XIX wieku na nowym wale wiślanym. Poprzednia strażnica została rozebrana w latach 1890-1894 wraz z wałem biegnącym bliżej nurtu Wisły.
Strażnica wałowa w Leszkowych pochodzi z początków XX w., dawniej była również karczmą.

Podziel się informacjami za pomocą portali społecznościowych!
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+

Dodaj komentarz

Unia Europejska
Program LEADER
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu realizację planu komunikacji zawartego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: skuteczna wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną oraz promocja obszaru